Color Me Calm

This is the Dutch review. Do you want to read the English review? Press here.

Color me calm kaft

Van uitgeverij Quartoknows ontvingen we een recensie-exemplaar van “Color Me Calm”, een aantrekkelijk uitziend boek met als ondertitel op de kaft “a zen coloring book”, wat al iets zegt over de intentie van dit boek.

De volgende informatie over dit boek is te vinden op het internet:  Onze levens worden elke dag drukker en terwijl technologie escaleert gebeurt ditzelfde met onze toegang op afstand tot het werk, onze verplichtingen en onze stress. Continue stimulatie en verwachtingen laten ons uitgeput achter en niet meer in contact met het hier en nu. “Nu” is verworden tot iets dat online plaatsvindt en niet in de ruimte en tijd die we fysiek bewonen. Color Me Calm is een gidsend kleurboek, ontworpen voor gejaagde volwassenen. Kunst-therapeute Lacy Mucklow and illustratrice Angela Porter presenteren 100 kleurplaten die allen gemaakt zijn om je te helpen kleuren en te ontspannen. Georganiseerd rond zeven therapeutische thema’s waaronder mandala’s, water, bos en bomen, geometrische patronen, flora en fauna, natuurlijke patronen en spiritualiteit, verkent dit boek de voordelen van het kleuren en biedt volwassenen een mogelijkheid om hun angsten te kanaliseren in bevredigende creatieve prestaties. Onderdeel van de best seller “Color Me” serie vormt dit deel de perfecte manier om een stap weg te zetten van de alledaagse stress. Kleur en ontspan!

(n.b.: het genoemde zevende hoofdstuk “spiritualiteit” is in werkelijkheid niet in het boek opgenomen) (meer…)

Color me Calm

Dit is de Engelse review. Lees je liever de Nederlandse review? Klik dan hier.

Color me calm kaft

From Quartoknows publishers we received a review copy of “Color me Calm”, a very attractive looking book which bears the subtitle “a zen coloring book” on its cover. This already gives something away about the intention of this book.

On the internet the following information about this book can be found: Our lives become busier with each passing day, and as technology escalates, so does our access to work, obligations, and stress. Constant stimulation and expectation have left us burnt out and distanced from the present moment. “Now” has become something that happens online, not in the space and time that we physically occupy. Color Me Calm is a guided coloring book designed for harried adults. Art therapist Lacy Mucklow and artist Angela Porter offer up 100 coloring templates all designed to help you get coloring and get relaxed. Organized into seven therapeutically-themed chapters including Mandalas, Water Scenes, Wooded Scenes, Geometric Patterns, Flora & Fauna, Natural Patterns, and Spirituality – the book examines the benefits of putting pencil to paper and offers adults an opportunity to channel their anxiety into satisfying, creative accomplishment. Part of the international bestselling Color Me series, Color Me Calm is the perfect way step back from the stress of everyday life, color, and relax

(nota bene: the above mentioned seventh chapter “spirituality” is not included in the actual book) (meer…)

Color Me Stressfree

This is the Dutch review. Do you want to read the English review? Press here.

foto 1

We kregen van Quartoknows dit prachtige boek om er een recensie over te schrijven. Hiervoor natuurlijk onze hartelijke dank.

Informatie die te vinden is op het internet (vrij vertaald): Het perfecte kleurboek voor volwassenen die hun innerlijke rust en creativiteit willen vinden in deze gestreste tijd.
Werk, kinderen, relaties, vergaderingen, verkeer, facturen … we worden allemaal geconfronteerd met stress op een dagelijkse basis. Soms heb je gewoon een manier nodig om de spanning te verlichten, een burn-out, ziekte, of om erger te voorkomen.
Een eenvoudige en goedkope manier om stress te verlichten is door het kleuren van platen die rustgevend zijn. Sommigen beschouwen het als een alternatief voor ontstressen. Uiteindelijk kan dit helpen bij de gevolgen van het dagelijkse . Heroriënteer je aandacht op iets heel anders en neem deel in een mentale, fysieke en emotionele sessie. Het kan helpen om het patroon van constante stress te doorbreken en het laat ons verjongen.
Creatief therapeut Lacy Mucklow en kunstenaar Angela Porter bieden u 100 kleurplaten, allemaal ontworpen om u te helpen loskoppelen en ontspannen aan het eind van elke dag. Georganiseerd in zeven therapeutisch thema-hoofdstukken, kunnen kleurders de voordelen ervaren. Verken het papier en de materialen en kleur je stress van dag tot dag weg. (meer…)

Color Me Stressfree

Dit is de Engelse review. Lees je liever de Nederlandse, klik dan hier.

foto 1

From QuartoKnows Publishers we received the beautiful “Color me Stressfree”. We thank Quartoknows kindly for this review copy.

On the internet the following information can be found: The perfect book for stressed-out adults who want to reconnect, simply and easily, with their inner creativity. Work, kids, relationships, meetings, traffic, bills…we are all faced with stress on a daily basis. And sometimes you just need a way to relieve the tension and avoid burnout, illness, or worse. A simple and inexpensive way to relieve stress is by coloring images, which can be soothing. Some even consider it an alternative to stressors, ultimately aiding in reversing the effects of anxiety. Refocusing your attention on something completely different to engage in a mental, physical, and emotional shift can help break the pattern of consistent stress and allow one to rejuvenate. Part of the international bestselling Color Me series, Color Me Stress-Free is a guided coloring book designed for harried adults. Art therapist Lacy Mucklow and artist Angela Porter offer up 100 coloring templates, all designed to help you unplug and unwind at the end of each day. Organized into seven therapeutically themed chapters, readers can explore the benefits of putting pencil (or crayon!) to paper and channel their day-to-day stresses into a satisfying, creative environment. Color Me Stress-Free is the perfect way step back from the stress of everyday life, color, and relax! Don’t forget to try Color Me Happy and Color Me Calm! (meer…)

Color Me Fearless

This is the Dutch review. Do you want to read the English review? Press here.

foto 1

Van Quartoknows ontvingen wij Color me Fearless van illustrator Angela Porter in samenwerking met Lacy Mucklow om daar een recensie over te schrijven. Wij bedanken Quartoknows hartelijk voor het ontvangen boek.

Informatie die op het internet te vinden is: (vrij vertaald): Het perfecte boek voor gestreste volwassenen die opnieuw eenvoudig contact willen maken met hun eigen creativiteit. Velen van ons ervaren iedere dag angst, bang om hun baan te verliezen, eenzaamheid, relaties, geld, ziekte en meer. Angst heeft een vaste plek gekregen in onze cultuur, en het heeft effect op ons dagelijks functioneren en onze kwaliteit van leven. Een eenvoudige en goedkope manier om stress te verminderen is door te kleuren. Sommigen zien het zelfs als alternatief voor de stressfactoren, om het effect van angst om te keren. Je aandacht richten op iets heel anders, om niet in beslag genomen te worden door een mentaal, psychisch of emotioneel iets, kan helpen het patroon te doorbreken dat stress in stand houdt en het te veranderen. Deel uit makend van de internationaal bestseller Color Me serie, is het boek Color Me Fearless een begeleidend kleurboek wat omgaat met de dagelijkse angsten. Creatief therapeut Lacy Mucklow en artiest Angela Porter bieden meer dan 100 kleurpatronen, allemaal om kracht, moed en zelfvertrouwen te versterken Opgebouwd in 7 therapeutische hoofdstukken, kunnen lezen ontdekken wat de voordelen zijn om potloden (of krijt) op papier te zetten en zo de dagelijkse stress om te zetten in een dagelijkse bevredigende creatieve omgeving.  Color Me Fearless is de perfecte manier om aan de dagelijkse angsten te ontsnappen door te kleuren en te ontspannen. Vergeet ook niet om Color Me Happy, Color Me Calm en Color Me Stress-Free uit te proberen! (meer…)

Color Me Fearless

Dit is de Engelse review. Lees je liever de Nederlandse, klik dan hier.

foto 1

From Quartoknows publishers we received a review copy of “Color me fearless” by illustrator Angela Porter, in cooperation with Lacy Mucklow. We kindly thank Quartoknows for this copy.

Information on the internet about this book: The perfect book for stressed-out adults who want to reconnect, simply and easily, with their inner creativity. Many of us experience fear every single day: job loss, loneliness, relationships, money, sickness, anxiety, and more. Fear has become infused in our culture, and it affects our day-to-day functioning and quality of life. A simple and inexpensive way to relieve stress is by coloring images, which can be soothing. Some even consider it an alternative to stressors, ultimately aiding in reversing the effects of anxiety. Refocusing your attention on something completely different to engage in a mental, physical, and emotional shift can help break the pattern of consistent stress and allow one to rejuvenate. Part of the international bestselling Color Me series, Color Me Fearless is a guided coloring book for adults coping with their own daily fears. Art therapist Lacy Mucklow and artist Angela Porter offer up 100 coloring templates, all designed to boost strength, courage, and confidence. Organized into seven therapeutically themed chapters, readers can explore the benefits of putting pencil (or crayon!) to paper and channel their day-to-day stresses into a satisfying, creative environment. Color Me Fearless is the perfect way step back from the fears of everyday life, color, and relax! Don’t forget to try Color Me Happy, Color Me Calm, and Color Me Stress-Free! (meer…)