Intricate Ink : animals in detail

Dit is de Engelse review. Lees je liever de Nederlandse review? Klik dan hier.

Kaft

Recently American publisher Pomegranate published “Intricate Ink : animals in detail” by artist Tim Jeffs. The publisher sent a copy for us to review for which we thank Pomegranate.

On the Internet this information can be found about this book: Using black ink pens and colored pencils, American artist and illustrator Tim Jeffs is creating a veritable ink zoo of intricately drawn animals. Ever intrigued by their diversity and complexity, Jeffs strives to capture his subjects’ essence in his portraits. He begins each drawing with extensive research into a given animal’s conservation status, habitats, habits, and physical appearance. He then closely studies its skin or fur but lets artistic license dictate the patterns, textures, and colors he applies. He enjoys “having the control of making it my own creation, and not just another photograph.” Jeffs does, however, pay photorealistic attention to drawing each creature’s eyes, which “give it a personality, express emotion and let the animal tell its own story as it looks back at the viewer.”

(meer…)

Intricate Ink : animals in detail

This is the Dutch review. Do you want to read the English review? Press here.

Kaft

Onlangs bracht de Amerikaanse uitgeverij Pomegranate het kleurboek “Intricate Ink : animals in detail” van illustrator Tim Jeffs op de markt. De uitgever stuurde ons een recensie-exemplaar waarvoor wij Pomegranate hartelijk bedanken.

Op Internet is de volgende informatie over deze uitgave te vinden (vrij vertaald):
Gebruikmakend van zwarte inktpennen en kleurpotloden creeërt de Amerikaanse kunstenaar en illustrator Tim Jeffs een ware inkt-dierentuin van gedetailleerd getekende dieren. Altijd geïntrigeerd door hun diversiteit en complexiteit streeft Jeff ernaar om de essentie van zijn onderwerpen in zijn portretten te vangen. Iedere tekening begint hij met een uitgebreid onderzoek naar de status (bedreigd of niet bedreigd) van het dier, gewoontes, leefomgeving en fysieke verschijning. Daarna bestudeert hij hun huid of bont zorgvuldig maar laat artistieke overwegingen de patronen, texturen en kleuren die hij gebruikt dicteren. Hij geniet ervan om de controle te hebben over het maken van zijn eigen creatie en niet van weer een zoveelste realistische foto-tekening. Maar Jeff heeft wel veel aandacht voor het fotorealistisch tekenen van de ogen van ieder dier waardoor het een persoonlijkheid krijgt en emoties uitdrukt en hij laat op die manier ieder dier zijn eigen verhaal vertellen wanneer het naar de kleurder terugkijkt. (meer…)