Fractal Art: a coloring book

This is the Dutch review. Do you want to read the English review? Press here.

Fractal Art kaft

Pomegranate Publisher stuurde ons het onlangs gepubliceerde “Fractal Art” van illustrator Doug Harrington op om te reviewen. We danken Pomegranate weer van harte.

Doug Harringon (1972) is een van de eerste en een belangrijke maker van digitale kunst. De afbeeldingen in dit boek zijn zwart-wit afbeeldingen van vijftig werken van zijn hand.

Op het Internet is over dit boek de volgende informatie (vrij vertaald) te vinden:
Zoom in of zoom uit en je zult in een fractaal (een afbeelding die uit een herhaling van steeds dezelfde patronen bestaat) steeds dezelfde eenvoudige maar onregelmatige vorm vinden die zichzelf herhaalt in complexe patronen. Sommige lijken op vormen uit de wereld rondom ons – een zeeschelp, een sneeuwvlok, een spinnenweb – maar de natuur heeft haar grenzen. Fractalen bedacht uit wiskundige formules zijn echter onbegrensd, zowel uiterlijk als innerlijk. Fractale geometrie creërt een ruimte waarin herhaling schoonheid is, wiskunde kunst is en perfectie mogelijk is.
Bijna twintig jaar lang heeft de in Seattle wonende kunstenaar Doug Harrington fractalen gemaakt die geweven lijken, gefacetteerd en kaleidoscopisch. Hij maakt deze verscheidenheid aan platen digitaal en als kunstafdrukken. Ieder stuk, gebaseerd op een originele formule, is uniek.
Deze zwart-witte versies van Harrington’s originele fractalen bieden een bijzondere gelegenheid om hun vormen te bestuderen. Ontdek de herhaling en onthul het patroon terwijl je kleurt – het kan iets anders zijn dan het op het eerste gezicht lijkt. En als je hulp nodig hebt dan zijn de originele kunstwerken afgedrukt aan beide binnenzijden van de kaft. (meer…)

Fractal Art: a coloring book

Dit is de Engelse review. Lees je liever de Nederlandse review? Klik dan hier.

Fractal Art kaft

Pomegranate sent us a review copy of their recently published coloring book “Fractal Art” by artist Doug Harrington. We thank Pomegranate for this.

Doug Harrington is one of the first and mayor creator of digital art. The images in this book are black and white ones of fifty of his artworks.

On the Internet the following information about this book can be found:
Zoom in or zoom out, and you will find within a fractal the same simple but irregular shape replicate itself in complex patterns. While these often resemble structures in the world around us—a nautilus shell, a snowflake, a spider’s web—nature has its limits. But the fractals devised from mathematical formulas are infinite, both outwardly and inwardly. Fractal geometry creates a space where repetition is beauty, where math is art, and where perfection is possible.
For nearly twenty years Seattle artist Doug Harrington has been making digital fractals that seem tie-dyed, faceted, or kaleidoscopic. He produces these diverse and vibrant images digitally and in fine art prints. Each piece, based on an original formula, is unique.
These black-and-white versions of Harrington’s original fractals present a special opportunity to study their form. Find the repetition and reveal the pattern as you color—it may not be what it seems at first glance. And if you need assistance, the original artworks are printed on the inside of this coloring book’s covers.
(meer…)