Designs from the Vienna Workshop coloring book

This is the Dutch review. Do you want to read the English review? Press here.

Vienna Workshop kaft
Van uitgeverij Pomegranate ontvingen we een kleurboek dat ze onlangs in samenwerking met het beroemde New Yorkse Smithsonian Design Museum hebben gepubliceerd: “Designs from the Vienna Workshop coloring book”. We danken Pomegranate hiervoor.

Op het internet staat het volgende (vrij vertaald) over dit boek:
Honderd jaar geleden was de Wiener Werkstätte een florerende coöperatie van kunstenaars die floreerde van 1903 tot 1932. De kunstenaars maakten kunst die gebruikt werd om er stoffen, kleding, ansichtkaarten en nog veel mee mee te creëren – vrijwel alles dat je maar kon bedenken, zolang het maar kwaliteitsontwerp was.
Enkele van de vele kunstenaars van de Wiener Werkstätte maakten de ontwerpen die je hier ziet. Zelfs de meest ingewikkelde tekeningen werden vaak in patronen gegoten die op ontelbare manieren gebruikt konden worden. Soms werden ontwerpen in een kleurenwaaier gegoten, en lieten op die manier hun prachtige potentieel zien waarmee een kunstenaar begint met een set van vormen of schetsen. Denk, terwijl je kleurt, aan de verschillende manieren waarop je nieuwe ontwerp gebruikt kan worden. We hebben zelfs een lege pagina achter in het kleurboek gevoegd zodat je je eigen ontwerp kunt bedenken. (meer…)

Designs from the Vienna workshop coloring book

Dit is de Engelse review. Lees je liever de Nederlandse review? Klik dan hier.

Vienna Workshop kaft

From Pomegranate publishers we received a coloring book which they published recently in cooperation with the famous Smithsonian Design Museum: “Designs from the Vienna Workshop coloring book”. We thank Pomegranate for his.

On the Internet the following information about this book can be found:
One hundred years ago, the Vienna Workshop was a booming artists’ cooperative. Known as Wiener Werkstätte in German, the workshop thrived from 1903 to 1932, and its designers produced art that was used to create fabrics, furniture, clothing, postcards, and so much more—nearly anything you could think of, as long as it was of quality design.

A few of the Vienna Workshop’s many artists created the designs you see here. Even the most complex drawings were often made into patterns that could be used in myriad ways. Sometimes designs would also be produced in a series of colorways, showing all the beautiful potential that can be found when an artist starts with one set of shapes or outlines. As you color, think of all the different ways that your new design could be used. We’ve even left a page at the back of the coloring book blank so that you can devise your own design. (meer…)