Disclaimer

Volwassenenkleurenook.nl, hierna te noemen Volwassenen kleuren ook, verleent u hierbij toegang tot http://volwassenenkleurenook.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Volwassenen kleuren ook behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Volwassenen kleuren ook spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Volwassenen kleuren ook.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Volwassenen kleuren ook nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Volwassenen kleuren ook.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Volwassenen kleuren ook, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Prijzen

Prijzen vermeld in onze artikelen zijn altijd onder voorbehoud. Deze kunnen altijd wijzigen. Wij gebruiken de prijs zoals die op de gebruikte sites bekend is op moment van plaatsing van de review. Deze prijzen kunnen ieder moment veranderen. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.